Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik
Gimnazjum w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Straszy specjalista pracy socjalnej
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe na 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor SPZOZ w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunelanej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - DYREKTOR NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Oświadczenie majątkowe - 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie składane składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola im. Adam Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Zakładu Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gimnazjum w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskieogo w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Miejsko-Gminna Biblioteka im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.