Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Gimnazjum w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Czesławicach
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe na 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe - 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie składane składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Gimnazjum w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Miejsko-Gminna Biblioteka im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.