Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik
Gimnazjum w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowicach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe na 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor SPZOZ w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunelanej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - DYREKTOR NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe - 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie składane składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola im. Adam Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Zakładu Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gimnazjum w Sadurkach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Oświadczenie składane na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskieogo w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Miejsko-Gminna Biblioteka im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.