Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Komisja Rewizyjna

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko: Członek Komisji
197 1
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Członek Komisji
197 2
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
197 3
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Przewodniczący
196 4
Włodzimierz Mędrek Stanowisko: Członek Komisji
196 5
Dariusz Krawiec Stanowisko: Członek Komisji
196 6
Robert Matysiak Stanowisko: Członek Komisji
196 7
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko: Członek Komisji
197 8
Włodzimierz Błaszczyk Stanowisko: Członek Komisji
196 9
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Przewodniczący
198 10
Wojciech Chamerski Stanowisko: Członek
198 11
Bogdan Dudkowski Stanowisko: Członek
198 12
Jan Górski Stanowisko: Członek
198 13
Wiesław Pardyka Stanowisko: Członek
198 15
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Przewodniczący Komisji
517 16
Małgorzata Iwona Brutkowska Stanowisko: Członek
517 17
Alicja Maria Kudelska Stanowisko: Członek
517 18
Joanna Małocha Stanowisko: Członek
517 19
Robert Matysiak Stanowisko: Członek
517 20
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Członek
517 21
Roman Kamola Stanowisko: Przewodniczący
838 22
Robert Matysiak Stanowisko: Zastępca
838 23
Andrzej Depta Stanowisko: Członek
838 24
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Członek
838 25
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko: Członek
838 26
Jacek Wilk Stanowisko: Członek
838 27