Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Komisja Rewizyjna

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko:Członek Komisji
197 1
Bogdan Jan Pecio Stanowisko:Członek Komisji
197 2
Zdzisław Wójciak Stanowisko:Przewodniczący Komisji
197 3
Zdzisław Wójciak Stanowisko:Przewodniczący
196 4
Włodzimierz Mędrek Stanowisko:Członek Komisji
196 5
Dariusz Krawiec Stanowisko:Członek Komisji
196 6
Robert Matysiak Stanowisko:Członek Komisji
196 7
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko:Członek Komisji
197 8
Włodzimierz Błaszczyk Stanowisko:Członek Komisji
196 9
Bogdan Jan Pecio Stanowisko:Przewodniczący
198 10
Wojciech Chamerski Stanowisko:Członek
198 11
Bogdan Dudkowski Stanowisko:Członek
198 12
Jan Górski Stanowisko:Członek
198 13
Wiesław Pardyka Stanowisko:Członek
198 15
Bogdan Jan Pecio Stanowisko:Przewodniczący Komisji
517 16
Małgorzata Iwona Brutkowska Stanowisko:Członek
517 17
Alicja Maria Kudelska Stanowisko:Członek
517 18
Joanna Małocha Stanowisko:Członek
517 19
Robert Matysiak Stanowisko:Członek
517 20
Jerzy Pyśniak Stanowisko:Członek
517 21
Roman Kamola Stanowisko:Przewodniczący
838 22
Robert Matysiak Stanowisko:Zastępca
838 23
Andrzej Depta Stanowisko:Członek
838 24
Jerzy Pyśniak Stanowisko:Członek
838 25
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko:Członek
838 26
Jacek Wilk Stanowisko:Członek
838 27