Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Wojciech Wójcik Stanowisko:burmistrz
Telefon:(0-81) 501 45 00
Godziny przyjęć:wtorek w godz. 7.30 - 15.30
Obowiązki:1)kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,

2)reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,

3)realizacja zadań określonych w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym
-wykonywanie uchwał Rady,
-przygotowywanie projektów uchwał Rady,
-określanie sposobu wykonywania uchwał,
-gospodarowanie mieniem komunalnym,
-wykonywanie budżetu gminy,
-zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

4)podejmowanie czynności nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

5)uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

6)wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7)upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8)podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

9)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

10)udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

11)podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12)wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

13)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,

14)sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej,

15)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie:
-Kierownik USC, ewidencja ludności
-Administracji budowlanej,
-obrony cywilnej, wojska
196 0
Andrzej Roman Ćwiek Stanowisko:Burmistrz
Email:
Godziny przyjęć:

WTOREK od godziny 8.00 do godziny 15.00


197 0
Andrzej Roman Ćwiek Stanowisko:Burmistrz
Email:
Godziny przyjęć:

WTOREK w godzinach 8.00 - 15.00


198 1
Andrzej Roman Ćwiek Stanowisko:Burmistrz Nałęczowa
Email:
Godziny przyjęć:

Burmistrz Nałęczowa przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 7:30- 15:30. 

 

 


517 2
Wiesław Pardyka Stanowisko:Burmistrz
838 3