Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Urszula Borkowska Stanowisko:sekretarz
Telefon:501 43 31
Email:
Godziny przyjęć:codziennie w godzinach pracy urzędu
Obowiązki:1)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

2)zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

3)organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,

4)opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

5)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

6)przygotowywanie innych niż finansowe projektów uchwał Rady przez Burmistrza wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,

7)zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

8)organizowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd,

9)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

10)zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,

11)wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,

12)prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,

13)wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza,

14)sprawowanie bezpośredniego nadzoru i bieżącej kontroli nad stanowiskami pracy:
- obsługi biurowej i kancelaryjnej,
- obsługi Rady Miejskiej i spraw społecznych,
- kadr, bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- ds. administracyjno-biurowych,
- sprzątaczka

oraz opracowywanie projektów zakresów czynności na te stanowiska

15)prowadzenie kontroli merytorycznej i formalno-prawnej dowodów księgowych z zakresu nadzorowanych zadań.
196 0
Urszula Borkowska Stanowisko:Sekretarz
Telefon:501 43 31
Email:
197 0
Urszula Borkowska Stanowisko:Sekretarz
Telefon:501 43 31
Email:
198 1
Urszula Borkowska Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:501 43 31
Email:
517 2
Marcin Olszak Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:815014500
Email:
Obowiązki:

Do zakresu zadań Sekretarza należy:

 1. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 2. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
 4. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 6. przygotowywanie innych niż finansowe projektów uchwał Rady przez Burmistrza wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
 7. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 8. organizowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd,
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 10. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
 11. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 13. wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza,
 14. prowadzenie kontroli merytorycznej i formalno-prawnej dowodów księgowych z zakresu nadzorowanych zadań,
 15. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i bieżącej kontroli nad stanowiskami pracy:

- obsługi biurowej i kancelaryjnej,

- obsługi Rady Miejskiej i spraw społecznych,

- kadr, bhp i ochrony przeciwpożarowej,

- ds. administracyjno-biurowych,

- sprzątaczka

- oraz opracowywanie projektów zakresów czynności na te stanowiska.

838 3