Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Samodzielny Referent ds Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych, Zastępca Gł. Księgowego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.