Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych, Zastępca Gł. Księgowego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych, Zastępca Gł. Księgowego
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Refeartu Podatków i Opłat
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe: 2020 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa