Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe władz gminy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2007 r
SEKRETARZ
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
SEKRETARZ
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe: 2020 rok
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
SKARBNIK - GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.