Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Nałęczowa
SEKRETARZ
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Oświadczenie za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
SEKRETARZ
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe: 2020 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Nałęczowa
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe na 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
SKARBNIK - GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
SKARBNIK - GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik - Główny Księgowy budżetu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik