Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko:Przewodniczący
838 1
Małgorzata Pacholik Stanowisko:Zastępca
838 2
Adam Kozak Stanowisko:Członek
838 3
Robert Matysiak Stanowisko:Członek
838 4
Grzegorz Pszczoła Stanowisko:Członek
838 5
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko:Członek
838 6