Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
196 2
Robert Matysiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
197 3
Dariusz Krawiec Stanowisko: Radny
196 4
Włodzimierz Mędrek Stanowisko: Radny
196 5
Jadwiga Smolińska Stanowisko: Radna
196 6
Jadwiga Smolińska Stanowisko: Radna
197 7
Józef Sygnowski Stanowisko: Radny
196 8
Józef Sygnowski Stanowisko: Radny
197 9
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Radny
196 10
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Radny
197 11
Anna Maria Maciążek Stanowisko: Radna
197 12
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
197 13
Radosław Samoń-Drzewicki Stanowisko: Radny
197 14
Piotr Pytlak Stanowisko: Radny
197 15
Leszek Tadeusz Góralski Stanowisko: Radny
196 16
Mariola Grażyna Błaszczyk Stanowisko: Radna
Telefon: (81)50 37 699
197 17
Marta Głos Stanowisko: Przewodnicząca Rady
197 18
Krzysztof Zubrzycki Stanowisko: Przewodniczący Rady
Godziny przyjęć: w środy w godz. 9-11
196 19
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
196 20
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko: Radny
197 21
Zbigniew Kopiński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
196 22
Zbigniew Kopiński Stanowisko: Radny
197 23
Włodzimierz Błaszczyk Stanowisko: Radny
196 24
Wojciech Chamerski Stanowisko: Radny
196 25
Wojciech Chamerski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
197 26
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko: Radny
196 27
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko: Radny
197 28
Małgorzata Maria Duńska Stanowisko: Radna
196 29
Małgorzata Maria Duńska Stanowisko: Radna
197 30
Marta Głos Stanowisko: Radna
196 31
Jacek Wilk Stanowisko: Przewodniczący Rady
198 32
Marta Głos Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
198 33
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
198 34
Tadeusz Adamczyk Stanowisko: Radny
198 35
Wojciech Chamerski Stanowisko: Radny
198 36
Elżbieta Depta Stanowisko: Radna
198 37
Bogdan Dudkowski Stanowisko: Radny
198 39
Jan Górski Stanowisko: Radny
198 40
Anna Maria Maciążek Stanowisko: Radna
198 41
Wiesław Pardyka Stanowisko: Radny
198 42
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
198 43
Ryszard Sałęga Stanowisko: Radny
198 44
Jarosław Wartacz Stanowisko: Radny
198 45
Kazimiera Wójtowicz Stanowisko: Radna
198 46
Marta Wysocka Stanowisko: Radna
198 47
Jacek Wilk Stanowisko: Przewodniczący Rady
517 48
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
517 49
Wiesław Pardyka Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
517 50
Małgorzata Iwona Brutkowska Stanowisko: Radna
517 51
Elżbieta Depta Stanowisko: Radna
517 52
Marta Głos Stanowisko: Radna
517 53
Adam Kozak Stanowisko: Radny
517 54
Alicja Maria Kudelska Stanowisko: Radna
517 55
Joanna Małocha Stanowisko: Radna
517 56
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
517 57
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
517 58
Szczepan Przemysław Piech Stanowisko: Radny
517 59
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Radny
517 60
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko: Radny
517 61
Leszek Zbigniew Woś Stanowisko: Radny
517 62
Krzysztof Muciek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

Dyżury Przewodniczącego Rady w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3 pok. nr 15 od godziny 17:00 do 18:00 w dniach: 01.07.2019, 29.07.2019, 26.08.2019, 30.09.2019, 28.10.2019, 25.11.2019, 30.12.2019, 27.01.2020, 24.02.2020, 30.03.2020, 27.04.2020, 25.05.2020, 29.06.2020, 20.07.2020, 31.08.2020, 28.09.2020, 26.10.2020, 30.11.2020.

(28.09.2020r. - dyżur nie odbędzie się!)

 


838 63
Marta Głos Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
838 64
Szczepan Przemysław Piech Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
838 65
Andrzej Depta Stanowisko: Radny
838 66
Roman Kamola Stanowisko: Radny
838 67
Adam Kozak Stanowisko: Radny
838 68
Jarosław Maciążek Stanowisko: Radny
838 69
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
838 70
Małgorzata Pacholik Stanowisko: Radna
838 71
Wojciech Pawłocik Stanowisko: Radny
838 72
Grzegorz Pszczoła Stanowisko: Radny
838 73
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Radny
838 74
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Radny
838 75
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko: Radny
838 76
Jacek Wilk Stanowisko: Radny
838 77