Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 2
Robert Matysiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja V [2006-2010] 3
Dariusz Krawiec Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 4
Włodzimierz Mędrek Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 5
Jadwiga Smolińska Stanowisko: Radna
kadencja IV [2002-2006] 6
Jadwiga Smolińska Stanowisko: Radna
kadencja V [2006-2010] 7
Józef Sygnowski Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 8
Józef Sygnowski Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 9
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 10
Zdzisław Wójciak Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 11
Anna Maria Maciążek Stanowisko: Radna
kadencja V [2006-2010] 12
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 13
Radosław Samoń-Drzewicki Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 14
Piotr Pytlak Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 15
Leszek Tadeusz Góralski Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 16
Mariola Grażyna Błaszczyk Stanowisko: Radna
Telefon: (81)50 37 699
kadencja V [2006-2010] 17
Marta Głos Stanowisko: Przewodnicząca Rady
kadencja V [2006-2010] 18
Krzysztof Zubrzycki Stanowisko: Przewodniczący Rady
Godziny przyjęć: w środy w godz. 9-11
kadencja IV [2002-2006] 19
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja IV [2002-2006] 20
Grzegorz Bednarczyk Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 21
Zbigniew Kopiński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja IV [2002-2006] 22
Zbigniew Kopiński Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 23
Włodzimierz Błaszczyk Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 24
Wojciech Chamerski Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 25
Wojciech Chamerski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja V [2006-2010] 26
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko: Radny
kadencja IV [2002-2006] 27
Kazimierz Janusz Cierkoń Stanowisko: Radny
kadencja V [2006-2010] 28
Małgorzata Maria Duńska Stanowisko: Radna
kadencja IV [2002-2006] 29
Małgorzata Maria Duńska Stanowisko: Radna
kadencja V [2006-2010] 30
Marta Głos Stanowisko: Radna
kadencja IV [2002-2006] 31
Jacek Wilk Stanowisko: Przewodniczący Rady
kadencja VI [2010-2014] 32
Marta Głos Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
kadencja VI [2010-2014] 33
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja VI [2010-2014] 34
Tadeusz Adamczyk Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 35
Wojciech Chamerski Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 36
Elżbieta Depta Stanowisko: Radna
kadencja VI [2010-2014] 37
Bogdan Dudkowski Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 39
Jan Górski Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 40
Anna Maria Maciążek Stanowisko: Radna
kadencja VI [2010-2014] 41
Wiesław Pardyka Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 42
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 43
Ryszard Sałęga Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 44
Jarosław Wartacz Stanowisko: Radny
kadencja VI [2010-2014] 45
Kazimiera Wójtowicz Stanowisko: Radna
kadencja VI [2010-2014] 46
Marta Wysocka Stanowisko: Radna
kadencja VI [2010-2014] 47
Jacek Wilk Stanowisko: Przewodniczący Rady
kadencja VII [2014-2018] 48
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja VII [2014-2018] 49
Wiesław Pardyka Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja VII [2014-2018] 50
Małgorzata Iwona Brutkowska Stanowisko: Radna
kadencja VII [2014-2018] 51
Elżbieta Depta Stanowisko: Radna
kadencja VII [2014-2018] 52
Marta Głos Stanowisko: Radna
kadencja VII [2014-2018] 53
Adam Kozak Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 54
Alicja Maria Kudelska Stanowisko: Radna
kadencja VII [2014-2018] 55
Joanna Małocha Stanowisko: Radna
kadencja VII [2014-2018] 56
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 57
Bogdan Jan Pecio Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 58
Szczepan Przemysław Piech Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 59
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 60
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 61
Leszek Zbigniew Woś Stanowisko: Radny
kadencja VII [2014-2018] 62
Krzysztof Muciek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

Dyżury Przewodniczącego Rady w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3 pok. nr 15 od godziny 17:00 do 18:00 w dniach: 01.07.2019, 29.07.2019, 26.08.2019, 30.09.2019, 28.10.2019, 25.11.2019, 30.12.2019, 27.01.2020, 24.02.2020, 30.03.2020, 27.04.2020, 25.05.2020, 29.06.2020, 20.07.2020, 31.08.2020, 28.09.2020, 26.10.2020, 30.11.2020.

(28.09.2020r. - dyżur nie odbędzie się!)

 


kadencja VIII [2018-2023] 63
Marta Głos Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 64
Szczepan Przemysław Piech Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 65
Andrzej Depta Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 66
Roman Kamola Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 67
Adam Kozak Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 68
Jarosław Maciążek Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 69
Robert Matysiak Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 70
Małgorzata Pacholik Stanowisko: Radna
kadencja VIII [2018-2023] 71
Wojciech Pawłocik Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 72
Grzegorz Pszczoła Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 73
Jerzy Pyśniak Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 74
Jerzy Michał Sołdek Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 75
Grzegorz Władysław Szkoła Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 76
Jacek Wilk Stanowisko: Radny
kadencja VIII [2018-2023] 77