Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 641
13.83%
Informacje o instytucji 599
12.93%
Przetargi 524
11.31%
Aktualności 432
9.32%
Uchwały Rady Miejskiej 292
6.3%
Struktura organizacyjna 93
2.01%
Wybory 87
1.88%
Zarządzenia Burmistrza 84
1.81%
Statut Miasta 77
1.66%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim 74
1.6%
Jednostki organizacyjne 68
1.47%
Petycje 68
1.47%
Dokumenty do pobrania 58
1.25%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 55
1.19%
Oświadczenia majątkowe radnych 53
1.14%
Burmistrz 50
1.08%
Rejestry 47
1.01%
Podatki i opłaty 46
0.99%
Dodatki energetyczne 45
0.97%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 43
0.93%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 36
0.78%
Młodociani pracownicy 34
0.73%
Strategia rozwoju 32
0.69%
Regulamin organizacyjny Urzędu 31
0.67%
Zgromadzenia 30
0.65%
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r. 29
0.63%
Zastępca Burmistrza 27
0.58%
Protokoły kontroli Urzędu Miejskiego 27
0.58%
Dodatki mieszkaniowe 26
0.56%
Historia zmian 25
0.54%
Organizacje pozarządowe 25
0.54%
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 24
0.52%
Petycje 24
0.52%
Wybory prezydenckie 2020 24
0.52%
Sprawy społeczne - druki 24
0.52%
Rewitalizacja Nałęczowa 23
0.5%
Jednostki pomocnicze-Sołectwa 23
0.5%
Sekretarz 23
0.5%
Sprawozdania na koniec IV kwartału 2021 23
0.5%
Instrukcja obsługi BIP 23
0.5%
Mapa serwisu 23
0.5%
Oferty inwestycyjne 23
0.5%
Skarbnik 23
0.5%
Stan spraw 22
0.47%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miejskim 22
0.47%
Rada Miejska 21
0.45%
Deklaracja dostępności 21
0.45%
Interpelacje i Zapytania Radnych 20
0.43%
Budżet i finanse 20
0.43%
Informacje nieudostępnione w BIP 18
0.39%
Sporządzane Dokumenty 18
0.39%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 17
0.37%
Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego 17
0.37%
Infrastruktura Informacji Przestrzennej 16
0.35%
Sprawozdania na koniec I kwartału 2022 16
0.35%
System informacji o środowisku 16
0.35%
Ochrona danych osobowych 15
0.32%
Sprawozdania finansowe za rok 2018 14
0.3%
Odpady komunalne 14
0.3%
Planowanie Przestrzenne 13
0.28%
Redakcja biuletynu 13
0.28%
Dokumenty 13
0.28%
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. 12
0.26%
Informacje podstawowe 12
0.26%
Ponowne wykorzystywanie 11
0.24%
Koordynator dostępności 11
0.24%
Sprawozdania finansowe - Gmina Nałęczów 11
0.24%
Mienie 11
0.24%
Komisja Rewizyjna 11
0.24%
Słownik skrótów 11
0.24%
Sprawozdania na koniec II kwartału 2021 11
0.24%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11
0.24%
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. 11
0.24%
Sprawozdania finansowe za rok 2019 10
0.22%
Komisja Uzdrowiskowa 10
0.22%
Komisja Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego. 10
0.22%
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10
0.22%
Sprawozdania na koniec III kwartału 2021 8
0.17%
Sprawozdania finansowe -Urząd Miejski 8
0.17%
Raporty o stanie Gminy 7
0.15%
Sprawozdania finansowe - Gmina Nałęczów 6
0.13%
Sprawozdania finansowe - Gmina Nałęczów 6
0.13%
Plan działania 6
0.13%
Sprawozdania na koniec I kwartału 2021 6
0.13%
Sprawozdania na koniec II kwartału 2022 5
0.11%
Sprawozdania finansowe - jednostki 5
0.11%
Sprawozdania finansowe -Urząd Miejski 5
0.11%
Porady prawne 5
0.11%
Sprawozdania finansowe -Urząd Miejski 4
0.09%
Statystyka odwiedzin 4
0.09%
Ogłoszenia 4
0.09%
Sprawozdania finansowe za rok 2022 4
0.09%
Komisja Doraźna do spraw zmian w Statucie Gminy Nałęczów 4
0.09%
Inspektor Ochrony Danych 4
0.09%
Sprawozdania finansowe za rok 2020 3
0.06%
2022 3
0.06%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3
0.06%
Sprawozdania na koniec III kwartału 2022 2
0.04%
Urząd Miejski 2
0.04%
Relacje z obrad Rady Miejskiej 2
0.04%
Dostępność 1
0.02%