Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Grzegorz Władysław Szkoła
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018r. - koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2014